Odrasli

 

Izposoja ODRASLI

 

Osebe, ki so starejše od 18 let, ob vpisu izpolnijo in podpišejo vpisnico ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo.

Pravico do članske izkaznice in uporabe storitev si pridobijo s plačilom članarine. Višina članarin je objavljena v veljavnem ceniku.

Član se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

Plačila članarine so oproščeni odrasli uporabniki, ki predložijo potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

 

 
 

 

 

Tags