Poškodovano gradivo

POŠKODOVANJE GRADIVA

Odškodnino za poškodovano gradivo določi knjižnica glede na vrednost gradiva.

Če knjižnično osebje ob vračilu gradiva ugotovi, da so bile nalepke s črtno kodo ali nalepke za varovanje gradiva proti kraji namerno uničene, zaračuna članu odškodnino po ceniku.

Za materialno škodo na gradivu, ki jo povzročijo člani do 18. leta starosti, odgovarjajo starši ali skrbniki.

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki nastane kot posledica uporabe prenosnih podatkovnih medijev za izposojo (CD, DVD, CD-ROM ali drugo), ki jih uporabniki uporabljajo na svojih osebnih računalnikih in drugih napravah.

NADOMESTILO ZA UNIČENO OZIROMA IZGUBLJENO GRADIVO

Uničeno ali izgubljeno gradivo je član dolžan nadomestiti z enakim gradivom.

Če gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, članu knjižnica zaračuna odškodnino glede na vrednost gradiva in stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku.

V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta.

Član je dolžan plačati stroške opominov do dneva, ko gradivo nadomesti z enakim ali zanj plača odškodnino.

Če član v roku dveh mesecev od plačila odškodnine izgubljeno gradivo prinese v knjižnico, mu knjižnica vrne plačano odškodnino za gradivo, ne pa tudi stroškov obdelave gradiva in plačanih zamudnin.

Tags