Izposoja gradiva

IZPOSOJA NA DOM

Izposojo na dom vršimo v okviru odpiralnega časa. Za člane je brezplačen izposojevalni rok za gradivo 3 tedne. Na dom si lahko izposodite samo gradivo, za katerega je v računalniškem katalogu COBISS označeno, da je prosto za izposojo.

Izposojevalno dobo je mogoče podaljšati ustno ali po telefonu največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.

Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij v primeru povpraševanja po gradivu za domače branje, bralno značko…

Roki za izposojo

Roki za izposojo knjig se lahko podaljša, če gradivo ni rezervirano. knjige 3 tedne avdiokasete 3 tedne zgoščenke 3 tedne videokasete, DVD-ji 3 tedne kasete jezikovnih tečajev 4 tedne CD-ROME 3 tedne časopisi in revije 3 tedne

Online pregled nad izposojenim gradivom vam omogočamo v okviru spletnega okolja Moja knjižnica.

 

IZPOSOJA V ČITALNICO

Gradivo, ki je namenjeno samo uporabi v čitalnici, je v računalniškem katalogu COBISS označeno z oznako "Za čitalnico" in se praviloma ne izposoja na dom.

Za uporabo v čitalnici so predvidene naslednje vrste gradiva:

  • referenčna literatura: enciklopedije, leksikoni, slovarji, priročniki in podobno,

  • izredno dragoceni novejši tiski,

  • raritete,

  • rokopisi,

  • vezani letniki serijskih publikacij,

  • gradivo, tiskano pred letom 1945,

  • domoznansko gradivo.

Tags