Pravila in uporaba rač. in druge tehnične opreme v Knjižnici Lenart

Pravila uporabe računalnikov in druge tehnične opreme v Knjižnici Lenart

1. Uporaba računalnikov in pripadajoče opreme, ki je namenjena uporabnikom, je za vse uporabnike brezplačna.

2. Za uporabo računalnika člani knjižnice potrebujejo številko članske izkaznice in geslo (Moja knjižnica). Knjižnica vodi evidenco uporabe računalnikov, ki zajema člansko številko. Ostali uporabniki predložijo veljavni osebni dokument.

3. Uporabniki so dolžni spoštovani naslednja pravila:

• Prepovedano je spreminjanje nastavitev ali kakršnokoli nameščanje programske opreme.

• Vsako okvaro ali nepravilnost na računalniku je uporabnik dolžan sporočiti osebju knjižnice.

• Prepovedano je motenje drugih uporabnikov računalnikov.

• Predvajanje zvočnih vsebin je možno le z uporabo multimedijskih slušalk.

• Prepovedano je pregledovanje strani z neprimernimi vsebinami.

• Priporočeno je, da se podatki shranjujejo na prenosne medije. Za izgubo podatkov knjižnica ne prevzema odgovornosti.

• Po zaključku dela na računalniku se mora uporabnik obvezno odjaviti.

• Število istočasnih uporabnikov na enem računalniku lahko osebje knjižnice omeji.

4. Uporabniki so v času dela na računalniku materialno odgovorni za vse strojne in programske okvare. Za morebitno škodo, ki bi jo z uporabo računalnikov in drugih naprav knjižnice povzročil uporabnik, je uporabnik sam materialno odgovoren.

5.Ostale storitve, povezane z uporabo računalniške opreme (npr. tiskanje), se obračunajo po veljavnem Ceniku.

6. Pri reproduciranju (tiskanje, kopiranje elektronskih vsebin) morajo uporabniki dosledno upoštevati omejitve ter predpise s področja avtorskih pravic. Knjižnica ni odgovorna za morebitne kršitve.

7. Knjižnica si pridržuje pravico omejitve dostopa do spletnih vsebin in storitev, ki nasprotujejo javnemu redu in javni morali in so tako v neskladju z nalogami in poslanstvom knjižnice. Knjižnica ne prevzema nobene odgovornosti za pregledovanje in uporabo tovrstnih vsebin na svetovnem spletu.

8. V primeru kršenja teh pravil osebje knjižnice uporabnika opozori na kršitev ter ga pozove, da s kršitvijo takoj preneha. Če uporabnik ne upošteva opozoril in zahtev, mu osebje knjižnice lahko prepove uporabo računalnika. Za večkratne kršitve ali zaradi neupoštevanja opozoril in zahtev osebja knjižnice lahko direktor knjižnice v skladu s 56. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in 15. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice uporabniku prepove vstop v prostore knjižnice in ga izključi iz članstva.

Pravila uporabe računalnikov in druge tehnične opreme je na podlagi 43. člena Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Lenart sprejela direktorica knjižnice dne 1. 10. 2018 in veljajo od tega dne dalje.

Tags