Rezervacija gradiva

REZERVACIJA GRADIVA

Član knjižnice lahko rezervira prosto ali izposojeno knjižnično gradivo osebno v knjižnici, po telefonu ali preko elektronske storitve Moja knjižnica.

Preko storitve Moja knjižnica lahko gradivo rezervirajo člani, ki imajo geslo za dostop do storitve Moja knjižnica.

Možne so rezervacije vsega gradiva, ki ga knjižnica izposoja na dom.

O pripravljenem gradivu knjižnica člana obvesti na način, ki si ga član sam izbere (e-obvestilo, SMS, telefonski klic).

Član mora gradivo prevzeti v enoti, kjer ga je rezerviral.

PREVZEM REZERVIRANEGA GRADIVA

Ko je gradivo pripravljeno za prevzem, je član o tem obveščen glede na izbrani način obveščanja.

Član mora gradivo prevzeti v 3 delovnih dneh od prejema obvestila o pripravljenem rezerviranem gradivu.

Če član rezerviranega gradiva v navedenem roku ne prevzame, knjižnica vrne gradivo v zbirko.

Tags