Krajevna knjižnica Voličina

Krajevna skupnost Voličina je 24. septembra 2010 z novim šolskim letom pridobila lastno krajevno knjižnico, enoto Knjižnice Lenart. Krajevna knjižnica Voličina je s svojo lego, neposredno ob Osnovni šoli Voličina in Vrtcu Voličina knjižnica na dlani – predšolski otroci, osnovnošolci, strokovni delavci in starši se lahko podajo med knjižne police neposredno iz prostorov Osnovne šole Voličina. V prostorih knjižnice v Voličini pa potekajo tudi bibliopedagoške dejavnosti, ki so plod dobrega sodelovanja z Osnovno šolo Voličina, Vrtcem Voličina in Vrtcem Selce.

Tags